MİSYONUMUZ

Ülkemiz enerjide malesef tamamen dışa bağımlıdır.Şirketimiz milli bir şuurla hareket ederek bu temel gerçekle yüzleşip,biz ne yapabiliriz fikriyle yola çıkmış ve bugün geleceğin teknolojisi
olarakta bilinen "LED" aydınlatma üzerine yoğunlaşmıştır.Enerjide ülkemizi ve dolayısıyla halkımızı fakirleştiren bu  israfı azaltacak çözümler üzerinde ciddi çalışmalar yapmaktayız.
Aydınlatmada %70 lere varan tasarruflarla milli giderlerimizi azaltma çabamız hiç durmadan devam etmektedir.